• Касов апарат Incotex 133 KL-Q Касов апарат Incotex 133 KL-Q Бърз преглед
  • Касов апарат Incotex 133 KL-Q Касов апарат Incotex 133 KL-Q Бърз преглед
  • Касов апарат Incotex 133 KL-Q
  • лв.250,00
  • Съответства на изискванията на НАРЕДБА № H-18 от 13 декември 2006 г. (изм. и доп. ДВ. бр.80 от 28 септември 2018 г. вкл. ) за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлeнието им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.
  • Купи
 • Касов апарат Incotex 181 KL-Q Касов апарат Incotex 181 KL-Q Бърз преглед
  • Касов апарат Incotex 181 KL-Q Касов апарат Incotex 181 KL-Q Бърз преглед
  • Касов апарат Incotex 181 KL-Q
  • лв.190,00
  • Съответства на изискванията на НАРЕДБА № H-18 от 13 декември 2006 г. (изм. и доп. ДВ. бр.80 от 28 септември 2018 г. вкл. ) за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлeнието им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.
  • Купи
 • Касов апарат Incotex 777 Касов апарат Incotex 777 Бърз преглед
  • Касов апарат Incotex 777 Касов апарат Incotex 777 Бърз преглед
  • Касов апарат Incotex 777
  • лв.260,00
  • Съответства на изискванията на НАРЕДБА № H-18 от 13 декември 2006 г. (изм. и доп. ДВ. бр.80 от 28 септември 2018 г. вкл. ) за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлeнието им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.
  • Купи