ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

БЕНСТАР КОМПЮТЪРС предлага проектиране и изграждане на съвременни системи за видеонаблюдение, осигурява гаранционно и следгаранционно обслужване.

Подхода към всеки клиент е индивидуален, съобразен с конкретната задача.
Видеонаблюдението неоспоримо предизвиква ефект на по-голяма сигурност, ефективност на работата, и осигурява спокойствие в напрегнатото ежедневие.

ЗА ОФИСА

Проектираме, изграждаме и поддържаме модерните системи за видеонаблюдение в офиси. Допълваме услугата и със системи за контрол на достъпа.

ЗА МАГАЗИНА

Проектираме, изграждаме и поддържаме модерните системи за видеонаблюдение в търговски обекти. Интегрираме решението и с връзка към търговския софтуер.

ЗА ДОМА

Проектираме, изграждаме и поддържаме модерните системи за видеонаблюдение във Вашия дом. Съчетаваме различните решения така, че да осигурим вашето спокойствие.

ПРОМИШЛЕНОСТ

Проектираме, изграждаме и поддържаме модерните системи за видеонаблюдение в широки промишлени площи. С помощта на съвременните комуникационни технологии можем да осигурим качествено наблюдение без оглед на разстоянията.