Отново промени в Н-18

  • 07.12.2019
  • 680

Microinvest с действия в подкрепа на бизнеса за промените при касовите апарати и търговския софтуер

 Според официално публикуваната информация в брой 75 на Държавен вестник от 24.09.2019 г., крайният срок за привеждане на дейността според новите нормативни изисквания за всички търговци, имащи задължение за издаване на касов бон, ще бъде 31 януари 2020 г.!  В момент на динамични промени и множество въпросителни, Microinvest предлага набор от конкретни решения, като запазва полтиката си за подкрепа на българския бизнес във връзка с приетите промени в Наредба H-18. Без да въвежда утежняващи абонаментни планове и агресивни условия, Microinvest удължава срока на единствената по рода си софтуерна застраховка “ФИСКАЛ 2019”. Прилагайки тази застраховка, всички текущи и бъдещи клиенти на Microinvest си гарантират спокойствие и сигурност, че ще приведат бизнеса си към новите изисквания, независимо от обявения краен срок.
Share this Post