Дали вашето устройство ще се доработва или трябва да бъде подменено?

  • 10.07.2019
  • 765
Списък на фискалните устройства. Можете да проверите дали вашето устройство ще се доработва или трябва да бъде подменено
Модел фискално устройствоПроизводител/ВносителПодлежи на доработка
WINCOR NIXDORF MF-TH230БУЛНЕКС АДДа, под името MF-TH230QR
WINCOR NIXDORF MF-ND77 вер.3.00 DVБУЛНЕКС АДНе
WINCOR NIXDOR MF-TH230 ver.2.00KLБУЛНЕКС АДДа, под името MF-TH230QR
WINCOR NIXDORF MF-TH230 DVK ФПрБУЛНЕКС АДДа, под името MF-TH230QR
WINCOR NIXDORF MF-TH230 DVK ver.2БУЛНЕКС АДДа, под името MF-TH230QR
БУЛПРИНТ Т2БУЛНЕКС АД-СофияДа, под името Булпринт Т2-QR
FP-705 KLДатекс ООДда
FMP-350D KLДатекс ООДда
FP-2000 KLДатекс ООДда
SK1-21 KLДатекс ООДда
SK1-31 KLДатекс ООДда
FMP-10 KLДатекс ООДда
DP-150 KLДатекс ООДда
DP-150T KLДатекс ООДда
WP-500 KLДатекс ООДда
DP-35T KLДатекс ООДда
DP-35 KLДатекс ООДда
DP-25 KLДатекс ООДда
DP-25T KLДатекс ООДда
WP-50T KLДатекс ООДда
DP-05 KLДатекс ООДда
DP-05B KLДатекс ООДда
DP-15 KLДатекс ООДда
DP-15T KLДатекс ООДда
DAISY eXpert SX KLДейзи Тех АДДА
DAISY PERFECT M01 KLДейзи Тех АДДА
DAISY PERFECT S01 KLДейзи Тех АДДА
DAISY FX 1300 KLДейзи Тех АДДА
DAISY FX 1200C KLДейзи Тех АДДА
DAISY COMPACT S KLДейзи Тех АДДА
DAISY COMPACT M KLДейзи Тех АДДА
ФПр FP OEM DV за вгражданеЕЛЕКТРОНИКА 319 ЕМ ЕАДНЕ
ФПр FP THEA DVЕЛЕКТРОНИКА 319 ЕМ ЕАДНЕ
ФПр TM 200 DVЕЛЕКТРОНИКА 319 ЕМ ЕАДНЕ
ФПр FP 05 DVЕЛЕКТРОНИКА 319 ЕМ ЕАДНЕ
ЕКАФП “ЕЛЕКТРОНИКА 08 DV”ЕЛЕКТРОНИКА АДНЕ
ЕКАФП “ЕЛЕКТРОНИКА 03 DV”ЕЛЕКТРОНИКА АДНЕ
ЕКАФП “ЕЛЕКТРОНИКА 04 KL”ЕЛЕКТРОНИКА АДНЕ
ЕКАФП “ЕЛЕКТРОНИКА 04 DV”ЕЛЕКТРОНИКА АДНЕ
ЕКАФП “ЕЛЕКТРОНИКА 05 KL”ЕЛЕКТРОНИКА АДНЕ
ЕКАФП “ЕЛЕКТРОНИКА 05 DV”ЕЛЕКТРОНИКА АДНЕ
ЕКАФП “ЕЛЕКТРОНИКА 12KL”ЕЛЕКТРОНИКА ЕАДДА
ЕСФП “ЕЛЕКТРОНИКА – ПЕТРОЛ 04-7KL”ЕЛЕКТРОНИКА ЕАДНЕ
TBS-KLЕликом електроник-Георгиев КДДА
ELICOM TP330F-KLЕликом електроник-Георгиев КДНЕ
ELICOM EV12-KL ФУВАСЕликом електроник-Георгиев КДДА
ELTRADE PRP250F KL модел 02Елтрейд ООДда
ELTRADE A1 KLЕлтрейд ООДда
EPSON TM-T810F KL модел 01Елтрейд ООДда
ELTRADE PRP250F KLЕлтрейд ООДда
ELTRADE PRP250F KL модел 01Елтрейд ООДда
ELTRADE B1 KL модел 01Елтрейд ООДда
ELTRADE B1 KLЕлтрейд ООДда
ELTRADE A3 KLЕлтрейд ООДда
EPSON TM-T810F KLЕлтрейд ООДда
ELTRADE А6 KLЕлтрейд ООДда
ELTRADE B3 KLЕлтрейд ООДда
EPSON TM-T81F KL Е2Елтрейд ООДда
EPSON TM-T81F KLЕлтрейд ООДда
EPSON TM-T81F DVЕлтрейд ООДда
EPSON TM-T81F DVЕлтрейд ООДда
ELTRADE A100S 05 KLЕлтрейд ООДне
ФУВАС CC500 KLЕлтрейд ООДне
А300 модел 02 KLЕлтрейд ООДне
EPSON TM-U220 E4 DVЕлтрейд ООДне
A100S модел 04 KLЕлтрейд ООДне
А600 KLЕлтрейд ООДне
A100S KLЕлтрейд ООДне
A300S KLЕлтрейд ООДне
A600D DVVЕлтрейд ООДне
A600 DVVЕлтрейд ООДне
A600 DVЕлтрейд ООДне
A500 модел D01-DVЕлтрейд ООДне
A800 модел S01 DVЕлтрейд ООДне
A600D DVЕлтрейд ООДне
A100S модел 03 DVVЕлтрейд ООДне
A300S модел D DVVЕлтрейд ООДне
A300S модел D DVЕлтрейд ООДне
A100S модел 03-DVЕлтрейд ООДне
A100S модел 01-DVЕлтрейд ООДне
EPSON TM-T260F E2 DVЕлтрейд ООДне
A500 модел 01-DVЕлтрейд ООДне
A300S модел DVVЕлтрейд ООДне
A300S DVЕлтрейд ООДне
A300 модел 02-DVЕлтрейд ООДне
EPSON TM-T260F E2 DVЕлтрейд ООДне
A300S DVЕлтрейд ООДне
A300 модел 02-DVЕлтрейд ООДне
A300S модел DVVЕлтрейд ООДне
A500 модел 01-DVЕлтрейд ООДне
ЕКАФП ZIT B20 MSBW – KLЗИТ Интернешънал ЕООДДА
ЕКАФП ZIT 2007 BG-KLЗИТ Интернешънал ЕООДДА
ЕЛКА 2000 HLP KLОРГТЕХНИКА АДДА
ЕЛКА 2007 HLP KLОРГТЕХНИКА АДДА
ЕЛКА 2010 HLP KLОРГТЕХНИКА АДДА
Wincor Nixdorf MF-TH230 DVK ver.2, вграден в автомат за обмяна на валута тип SET 1СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД-СофияНе, ще се подменя с Булпринт Т2-QR, вграден в автомат за обмяна на валута тип SET 1
Фискален принтер тип “БУЛПринт Т2”, вграден в автомат за обмяна на валута Ver.2.0 тип SET 1СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД-СофияДа, под името Булпринт Т2-QR, вграден в автомат за обмяна на валута тип SET 1
WN TH250-MF-KL ФПрСИС ТЕХНОЛОГИЯ АД-СофияДа, под името MF-TH250QR
TREMOL М-KLТРЕМОЛ ООДда
TREMOL S-KLТРЕМОЛ ООДда
TREMOL ZМ-KLТРЕМОЛ ООДда
TREMOL ZS-KLТРЕМОЛ ООДда
TREMOL Z-KLТРЕМОЛ ООДда
TREMOL Touch-KLТРЕМОЛ ООДда
TREMOL FP05-KLТРЕМОЛ ООДда
TREMOL FP07-KLТРЕМОЛ ООДда
TREMOL FP01-KLТРЕМОЛ ООДда
TREMOL FP03-KLТРЕМОЛ ООДда
TREMOL FP15-KLТРЕМОЛ ООДда
ISL 3811.02-DV“Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ” ООДне, ще се подменя с ISL5011S-KL
ISL 3940-DV“Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ” ООДне, ще се подменя с ISL5011S-KL
ISL 3940.01-DV“Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ” ООДне, ще се подменя с ISL5011S-KL
ISL 3911-DV“Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ” ООДне, ще се подменя с ISL5011S-KL
ISL 3916-DV“Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ” ООДне, ще се подменя с ISL5011S-KL
ISL 5011-KL“Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ” ООДда
ISL 5006-KL“Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ” ООДне, ще се подменя с ISL5008S-KL
ISL 5006.01-KL“Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ” ООДне, ще се подменя с ISL5008S-KL
ISL 5021-KL“Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ” ООДне,ще се подменя с ISL756S-KL Toshiba
ISL 5008 KL“Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ” ООДда
ISL 5008-KL модел 01“Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ” ООДда
ISL 752-KL“Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ” ООДда
ISL 752-KL ver.1“Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ” ООДда
ISL 756-KL Toshiba“Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ” ООДда
CUSTOM TG1260F ISL 754-KL“Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ” ООДда
CUSTOM TL60F ISL 753-KL“Лаборатория за интегрирани системи -ИСЛ” ООДда
INCOTEX 131 F KLС.Д.ДИЗАЙН ООДне, ще се замени
INCOTEX 180 F KLС.Д.ДИЗАЙН ООДне, ще се замени
ИНКОТЕКС 118М DV, ФПрС.Д.ДИЗАЙН ООДне, ще се замени
ИНКОТЕКС 119М DV, ФПрС.Д.ДИЗАЙН ООДне, ще се замени
ИНКОТЕКС 114М DV, ФПрС.Д.ДИЗАЙН ООДне, ще се замени
INCOTEX 300S KL, ФПрС.Д.ДИЗАЙН ООДда
INCOTEX 300SM KL, ФПрС.Д.ДИЗАЙН ООДда
INCOTEX FVC-KL, ФУВАСС.Д.ДИЗАЙН ООДотговаря на изискванията
INCOTEX FVC KL-Р, ФУВАСС.Д.ДИЗАЙН ООДотговаря на изискванията
INCOTEX 133 KLС.Д.ДИЗАЙН ООДда
INCOTEX 181 KLС.Д.ДИЗАЙН ООДда

Данните са актуални към 1 декември 2018 г. и са предоставени от производителите/вносителите на фискални устройства. Този списък може да търпи промени!

Share this Post