изменения на Наредба Н-18

  • 18.07.2019
  • 285

В сила от 02.07.2019 г. са направени изменения на Наредба Н-18 – чл.42, ал.3, съгласно които трябва да имаме регистър на касовите бележки от кочан. За целта всеки който работи с касов апарат трябва да използва регистъра.(изтегли от тук)

Трябва да има и кочан с касови бележки, който да използва при следните случаи:
1. ремонт на ФУ – „ремонт“
2. спиране на захранващото напрежение – „спиране на напрежението“, начален и краен час на периода
3. кражба на ФУ – „кражба“
4. експертиза на ФУ от БИМ – „експертиза“
5. невъзможност за изпращане на данни – „блокирало ФУ“
Кочанът задължително трябва да е прономерован, прошнурован и подпечатан с печат на фирмата, както и да е отбелязано към кое фискално устройство ще се използва /ако то не работи поради някои от изброените по-горе причини/.

Нужно е да се попълни регистъра и да се съхранява до книгата с дневните отчети за касовите апарати.

Share this Post